המאמינים Believers
المؤمنين Верующие
11.4.19 - 17.8.19

(עברית) סטודיו פתוח לכל המשפחה
כל יום חמישי | 16:00 עד 19:00

Beit Shalom Ash is open now

:The Bat Yam Scene
Jacob Epstein, Chaim Kiewe