תערוכת סלע אדם מוזיאון בת ים

Adam's Rock
20.9.19-15.2.20

(עברית) חוגים במוזיאון
2019 - 2020

:The Bat Yam Scene
Jacob Epstein, Chaim Kiewe