אלי פטל | מאז החלו המדידות

מאז החלו המדידות | אלי פטל
פתיחה: 06.06.20, 10:00-16:00

הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין וחיים קיוה

בית שלום אש