המוזיאון פועל במתכונת מצומצמת בזמן עבודה על התערוכה הבאה

״הדברים היפים ביותר״

"שבת ישראלית" בבית שלום אש