קול קורא
לחממת אמנים צעירים

הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין,
חיים קיוה

בית שלום אש
ו', ש' 10:00-14:00

חוגים במוזיאון
2019 - 2020