תערוכת סלע אדם מוזיאון בת ים

׳סלע אדם׳
20.9.19-15.2.20

חוגים במוזיאון
2019 - 2020

הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין,
חיים קיוה