סביונים 2020
קולנוע מקומי, מהבית

אלי פטל | מאז החלו המדידות

מאז החלו המדידות | אלי פטל

הילדים של מובי

בית שלום אש
שני, שישי, שבת 10:00-14:00

הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין וחיים קיוה