מובי מארח

קישור לכתבה

אמנים: Alina and Jeff Bliumis, ESCAPE Program, Jazzstylecorner, Societe Realiste, Incas of Emergency, גלריה אלפרד, עמותת מען/מגזין אתגר/וידאו 48, ליטל דותן ואיל פרי, תנועה ציבורית
אוצרות: מילנה גיצין-אדירם, לאה אביר

הכנסת האורחים היא בה בעת זכות וחובה אתית, צו מוסרי ופעולה פוליטית מובנית, המתרחשת בזמן ובמקום מוגדרים, בין שני צדדים מסוימים. אולם מעבר לכל, הכנסת האורחים היא פעולה סִפּית – הסף הוא תנאי ומקום התרחשות להופעתה ולהתפוגגותה המהירה. המצב של הסף מניח פתיחות ומעבר, ובה בעת, תמיד ובאופן אינהרנטי מצוי בו גבול שריר שלא ניתן להעלימו. אלה גם תנאיי ההיווצרות וההתקיימות של האירוח – פעולה שיש לה זמן ומרחב מוגדרים, אולם היא כה קצרה וברת חלוף, שהיא מתקיימת בעיקר דרך המחווה, הדיבור והפעולה.

אפריל 2008
מעצב: גיא גולדשטיין
21-15 ס״מ
148 עמודים

קטלוגים נוספים:

אותות (2010)

שדים (2008)