מיכה הסה: סוגים של סטריאו

קישור לכתבה

העבודה סוגים של סטריאו מאת מיכה הסה, מציגה את הדיאלקטיקה של הראייה התלת מימדית. הראייה התלת מימדית היא שילוב של התפיסתי והתודעתי המתקיים בכל רגע ורגע. על בסיס שילוב זה התגבש השדה החזותי שהביא להסדרים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים, שבתורם מזינים אותו בחזרה. אחת הדרכים לייצר הקרנה תלת מימדית היא בדרך של חפיפה בין הכחול והאדום. השיוכים החברתיים והפוליטיים של שני צבעים אלה מציעים אלגוריה לגבי יכולת התפיסה שלנו בעולם ועומק התודעה שיכולת זו מציעה. כאשר האדום נעלם אנו עומדים מול שטיחות כחלחלה שמציגה בפנינו עומק מסוג אחר – לא עומק שדה מרחיב אופקים ואפשרויות, אלא עומק שמהדהד בכל גווניו את נוכחותה המיידית של התהום.

בסגנונו הייחודי של הסה, המשלב באופן דיאלקטי בין המילולי והחזותי, נמתחים קווים של אסוציאציות חופשיות בין הנושאים בהם העבודה עוסקת. הסה מעביר מטבעות לשון ואימרות מילוליות אל השדה החזותי – כשהוא מייצר דימוי מאימרות אלה הן ניתנות לבחינה מחדש ומשמעותן משתנה. את משמעות זו הסה לוקח שוב ובוחן מבחינה לשונית, וכך נוצר דימוי חדש, וחוזר חלילה. היגיון מעגלי זה מניע גלגל שחישוריו (המוטות המתוחים בין חישוק הגלגל לצירו) הם הפניות צולבות, ושמסחרר יחדיו משחקי מילים וסוגים שונים של מפגנים סטריאוטיפיים. כמו שני שקפים מקבילים המתמזגים לכדי תמונה תלת־ממדית יחידה, כך גם משחק המילים – על דרך ההיפוך – מפרק עצמו אל משמעויותיו הכפולות.

קטלוגים נוספים:

אותות (2010)

שדים (2008)