מובי מארח

משתתפים: Alina and Jeff Bliumis, ESCAPE Program, Jazzstylecorner, Societe Realiste, Incas of Emergency, גלריה אלפרד, עמותת מען, מגזין אתגר, וידאו 48, ליטל דותן ואיל פרי, תנועה ציבורית

אוצרות: מילנה גיצין-אדירם ולאה אביר

הכנסת האורחים היא בה בעת זכות וחובה אתית, צו מוסרי ופעולה פוליטית מובנית, המתרחשת בזמן ובמקום מוגדרים, בין שני צדדים מסוימים. אולם מעבר לכל, הכנסת האורחים היא פעולה סִפּית – הסף הוא תנאי ומקום התרחשות להופעתה ולהתפוגגותה המהירה. המצב של הסף מניח פתיחות ומעבר, ובה בעת, תמיד ובאופן אינהרנטי מצוי בו גבול שריר שלא ניתן להעלימו. אלה גם תנאיי ההיווצרות וההתקיימות של האירוח – פעולה שיש לה זמן ומרחב מוגדרים, אולם היא כה קצרה וברת חלוף, שהיא מתקיימת בעיקר דרך המחווה, הדיבור והפעולה.

במהלך שלושת חודשי התערוכה אירח המוזיאון קבוצות וקולקטיבים מהארץ והעולם. הפעולה הקבוצתית היא חברתית ודינמית, היא מכוונת לתהליך ופעולה יותר מאשר ליצירת אובייקט אמנותי סופי, ומרחב הפעולה שלה הוא לרוב חוץ-ממסדי (חללים אלטרנטיביים, הרחוב, האינטרנט). כל אלה מכוננים אותה כזרה ביחס לממסד המוזיאלי. בכניסתה לתוכו היא מביאה עמה שאלות, מטילה ספק ומערערת על אופני הפעולה ואמות המידה המסורתיות המתקיימים דרך קבע בין כתליו.

הקבוצות המתארחות בתערוכה מובי מארח מפגינות מגוון רחב של אופני התאגדות, המתייחס לצורות חברתיות שונות של קולקטיביות – החל מעמותות קבועות שהוקמו סביב אידיאולוגיה, דרך התקבצויות זמניות ומשתנות, וכלה באיגודים פיקטיביים למיניהם.

תערוכות עבר:

אגדות אמיתיות
01.06.2021 - 06.08.2020

אגדות אמיתיות

15.02.2020 - 20.09.2019

סלע אדם

07.09.2019 - 11.04.2019

המאמינים

23.03.2019 - 20.12.2018

עידן חדש

17.11.2018 - 21.06.2018

שפע

28.04.2018 - 27.12.2017

אנו מכריזים בזאת

13.05.2017 - 16.03.2017

מאחורי הקלעים

13.03.2017 - 23.02.2017

פרוייקט מפלצתי

11.11.2015 - 09.07.2015

מיני גולף בת ים

04.03.2014 - 07.11.2013

טובין

03.11.2012 - 11.10.2012

מִדַּיָּא

26.06.2010 - 06.03.2010

זמן ציפייה

13.02.2010 - 12.11.2009

יחידות

26.08.2009 - 25.05.2009

פקטורי

17.07.2008 - 17.04.2008

מובי מארח

01.09.2007 - 25.08.2007

וידאו מרינה