יחידות

משתתפים: נלי אגסי, איתן בוגנים, יאן טיכי, ברק רביץ, הלל רומן
אוצרות: לאה אביר ואורית בולגרו

יחידות מאגדת חמש תערוכות יחיד של אמנים המציגים עבודות במדיה שונים. פורמט התערוכה גובש כמחווה אוצרותית מותאמת-מקום לתנאים המיוחדים שמייצר חלל המוזיאון העגול והפתוח בעבור הצגת תערוכות יחיד. החלל מייצר תהליך צפייה שהוא בו זמנית מחולק ומוכלל, ייחודי ומרובה, ומציף את המתח ביניהם. לנוכח עקרונות אלה, מציעה התערוכה מפגש עם שפתו הייחודית והמורכבת של כל אמן ובאותו זמן מתייחסת אל היחסים הנוצרים בין גופי העבודות השונים.

המושג “יחידות” טומן בחובו ייחודיות אבל גם חזרה ורצף. יחידה היא בהכרח חלק משלם, והרצף עצמו מתקיים ככזה מתוך היחידות המבנות אותו. דווקא הסמיכות וההקשר, אבני הבסיס של תערוכה, מאפשרות לזהות ולחשב את הערך הסגולי. כותרת התערוכה באנגלית, “אידיולקט”, פירושה שפה פרטית. מושג זה אף הוא מציע בו-זמניות של כללי ופרטי. ייחודה של שפה זו נובע דווקא מן החזרות והרצפים שבונים אותה. בתולדות האמנות מתקיים מושג זה פעמים רבות כערך או כאמת-שיפוט – נקודה אליה האמן אמור להגיע, המסמנת אתוס מסוים או אידיאל של בשלות, הקשורים בפיתוח של מילון צורות ייחודי ומזוהה. יחידות מניחה כי השפה הפרטית מצויה מלכתחילה בתהליך היצירה, ומתקיימת כתנאי מוקדם הצף ומתעורר דווקא מתוך הכללי וההקשר. שפה פרטית, במובן זה, היא למעשה עיקרון משותף – תהליך מתמשך, משתנה, בלתי פוסק ופעמים רבות מפתיע.

תערוכות עבר:

אגדות אמיתיות
01.06.2021 - 06.08.2020

אגדות אמיתיות

15.02.2020 - 20.09.2019

סלע אדם

07.09.2019 - 11.04.2019

המאמינים

23.03.2019 - 20.12.2018

עידן חדש

17.11.2018 - 21.06.2018

שפע

28.04.2018 - 27.12.2017

אנו מכריזים בזאת

13.05.2017 - 16.03.2017

מאחורי הקלעים

13.03.2017 - 23.02.2017

פרוייקט מפלצתי

11.11.2015 - 09.07.2015

מיני גולף בת ים

04.03.2014 - 07.11.2013

טובין

03.11.2012 - 11.10.2012

מִדַּיָּא

26.06.2010 - 06.03.2010

זמן ציפייה

13.02.2010 - 12.11.2009

יחידות

26.08.2009 - 25.05.2009

פקטורי

17.07.2008 - 17.04.2008

מובי מארח

01.09.2007 - 25.08.2007

וידאו מרינה