זמן ציפייה

משתתפים: דגנית ברסט, וויליאם האנט, סופיה הולטן, ג’ורדן וולפסון, עוז מלול, אורלי סבר, יאקופ פרי, בת שבע רוס

אוצרת: לאה אביר

“אחרי הכל, מרבית האסונות שלנו לעולם לא מתרחשים, ומרבית הסבל מצוי בציפייה”, אונורה דה בלזאק.

זמן ציפייה הוא הזמן שבין סיום תנועתו של חפץ נע לבין רגע התפישה האנושית של סיום אותה התנועה. מושג זה, המקדים את זמן התגובה, הוא למעשה פער זמן שהולך ומתמלא באמצעות החושים והתודעה, לקראת תנועה, התנהגות, פרשנות. תערוכה זו מציעה את ההקשרים הקונקרטיים של זמן ציפייה – הביולוגי, הפיזיקלי, הפסיכולוגי והחברתי – בצד ההרחבות הפואטיות הגלומות בשני המרכיבים השונים של הביטוי – זמן, וציפייה.

נקודות המוצא של העבודות המוצגות בתערוכה הן סיטואציות מזוהות, מוכרות היטב על ידי החושים, הקשורות במגע יומיומי, כמעט מובן מאליו, עם העולם. בתוך המצבים הללו העבודות מציעות השתהות ברגעים בהם היציבות מתערערת, וההווה ממשיך ומתקיים מעבר לגבולות ההיגיון וההבנה. הרגעים החריגים מתקיימים בעבודות תמיד במקביל ובצד אגביותם. איום וסכנה משחרים לפתח, אך אל מולם ניצבות אסטרטגיות של הומור ומשחק: הקיצוניות מתגלה ביומיומיות שלה, והיומיום – בקיצוניותו. זמן ציפייה נוכח בתערוכה כאלמנט העומד בבסיס משך הצפייה, אולם גם מרחיב את גבולותיו – כפער שהעבודות פועלות בתוכו, ממלאות ומרוקנות אותו ללא הרף.

תערוכות עבר:

אגדות אמיתיות
01.06.2021 - 06.08.2020

אגדות אמיתיות

15.02.2020 - 20.09.2019

סלע אדם

07.09.2019 - 11.04.2019

המאמינים

23.03.2019 - 20.12.2018

עידן חדש

17.11.2018 - 21.06.2018

שפע

28.04.2018 - 27.12.2017

אנו מכריזים בזאת

13.05.2017 - 16.03.2017

מאחורי הקלעים

13.03.2017 - 23.02.2017

פרוייקט מפלצתי

11.11.2015 - 09.07.2015

מיני גולף בת ים

04.03.2014 - 07.11.2013

טובין

03.11.2012 - 11.10.2012

מִדַּיָּא

26.06.2010 - 06.03.2010

זמן ציפייה

13.02.2010 - 12.11.2009

יחידות

26.08.2009 - 25.05.2009

פקטורי

17.07.2008 - 17.04.2008

מובי מארח

01.09.2007 - 25.08.2007

וידאו מרינה