10.03.2021
קול קורא לחממת פיס לאמנות ועיצוב במוזיאון בת ים לאמנות – ״ארכיפלג״

מועצת הפיס לתרבות בשיתוף מוזיאון בת ים לאמנות מזמינים אמנים להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית חממות פיס לאמנות ועיצוב. התכנית נולדה כמענה לאתגרי הקורונה ומתוך כוונה לאפשר לאמנים ומעצבים להמשיך וליצור במסגרת ‘עוטפת’ מבחינה מקצועית, תקציבית וחברתית, גם כאשר עולם התרבות נעצר וחדל מפעילות והמוזיאונים סגורים.
שמונה החממות בתכנית מתקיימות במוזיאונים וגלריות ברחבי הארץ. 


חממת פיס לאמנות מציעה לאמנים מסגרת ליצירת עבודה חדשה בליווי מקצועי, מענק כספי בסך 40 אלף ש”ח (כולל מע”מ) לאמן/מעצב ותערוכה קבוצתית. המענק מיועד לשכר אמן ולחומרים להפקת העבודה החדשה. המענק ישולם ע”י הפיס ישירות לאמנים.

על חממת האמנים “ארכיפלג”: 

חממת האמנים ״ארכיפלג״ – הינה תכנית ליווי הבנויה ב”תפירה אישית” עבור כל אמן ואמנית לצד עבודה שיתופית לקראת תערוכה. החממה מיועדת ל-5 אמנים ואמניות והיא תיערך במוזיאון בת ים לאמנות לאורך כשנה, שבסופה תוצג תערוכה.

 

עבור אמנים רבים עבודת הסטודיו היומיומית היא עבודה של ריכוז והתכנסות. היא דורשת שקט רב וזמן יקר, שבמהלכו תכנים, תהליכים טכניים ומחשבתיים, דימויים וגישות מתגבשים אצל כל אמן ואמנית לכדי שיטות עבודה ספציפיות, הייחודיים לו ולה. 

 

הסטודיו הוא מקום רגיש, וככזה הוא אינו תמיד פתוח לחשיפה. אולם לאמנים ואמניות יש הרבה מה ללמוד האחד מפנים הסטודיו של חברתו; מעצם פתיחת הסטודיו ייתכן וייכנס דבר מה חדש ומפרה אל תוך כותלי העבודה. בבסיס תהליך העבודה בחממה יעמדו חשיפת פרקטיקות הסטודיו, למידה הדדית ותנועה על הציר שבין האינדיבידואלי למשותף. מטרת החממה היא לסייע לכל אמן ואמנית לפתח, לשכלל ולפענח את התהליכים המתקיימים בסטודיו ולתמוך בגיבוש של יצירת אמנות חדשה בסביבה משותפת. החממה שואפת להתוות אופק של סולידריות ולנסח אפשרות חדשה של ״היות יחד״, כמעין שרשרת איים הקשורים זה בזה באופן נסתר, מבלי שיבטלו או יאיימו על כוחו וכינונו של האינדיבידואל הפועל.

 

החממה תפעל בשני צירים: 

  1. עבודה אישית מול האמן.ית

נתמקד בזיהוי ואיתור הצרכים אותם כל אמן ואמנית ירצו לפתח בתקופת החממה ובהתאם לכך נרכיב יחד ״לפי מידה״ את תכנית המפגשים האישיים שתתמוך באלמנטים הרעיוניים, הטכניים והפרקטיים שהיוצרים יבקשו לשכלל. 

  1. עבודה קבוצתית עם כל משתתפי התכנית

לצד מפגשי הליווי האישיים יתקיימו מפגשים קבוצתיים אשר יכללו תכנית שכלול כלים וליווי אוצרותי בעבודה המשותפת לקראת התערוכה. 

 

עבור מי מיועדת החממה?

 

מה צריך להגיש: 

ההגשה מתבצעת באמצעות הטופס – https://forms.gle/Z3SeYBzUpzkRS8Zm7\.
על ההגשה לכלול: 

 

קריטריונים לבחירה:

הניסיון המקצועי של האמן.ית בהתייחס לעבודות קודמות ולקורות החיים – 50%

התרומה המקצועית של החממה לקידומו של האמן.ית – 20%

התאמת האמן.ית למבנה החממה על פי המענה לשאלות בהגשה (נכונות לעבודה בשיתוף פעולה עם אמנים אחרים, עבודה עם חלל, וכו’)  – 30%

 

 תנאי מפעל הפיס להשתתפות אמנים :

  1. אמן.ית יוכלו להגיש בקשה אחת בלבד למועצת הפיס לתרבות ולאמנות בשנת 2021. יודגש כי אמן.ית המתכוונים להגיש מועמדות לחממות, לא יוכלו להגיש בקשות למענק במסגרת הקולות הקוראים של מועצת הפיס שפורסמו בינואר 2021 (לדוגמא – לא ניתן להגיש בקשה למענק בקטלוגים, ספרי אמן וכד’).
  2. האמן.ית המגישים בקשה לחממה הציגו תערוכת יחיד אחת לפחות והשתתפו בלפחות ארבע תערוכות קבוצתיות. 
  3. האמן.ית מתחייבים להשתתף בכל פעילויות החממה, בהתאם לתכנית וללוחות הזמנים שיקבעו על ידי גוף התרבות המנהל את החממה. תכנית החממות תחל באפריל 2021 ותימשך כשנה. 
  4.  האמן.ית אזרח.ית ישראלי.ת.
  5. לכל אמן.ית יוקצו 40 אלף ש״ח כולל מע״מ להפקת עבודה חדשה עבור התערוכה. הסכום כולל בתוכו 20 אחוז שכר אמן.ית.

 

 

הגשה דרך הטופס – https://forms.gle/Z3SeYBzUpzkRS8Zm7
דדליין להגשות: 10.3.2021

 

ניהול התכנית: אברהם קריצמן

ליווי אוצרותי: הילה כהן-שניידרמן וטל יחס

mifaal hapais_games_2018