משך הפרויקט: 2015-2011
מנחות: יערה אורן, מיכל רז, טלי קרן, אורן בן מורה

פרויקט אמנותי-חינוכי שהתקיים במובי במשך חמש שנים. הקבוצה מנתה בני נוער מכיתות ז’- ט’, אשר הגיעו למפגשים שבועיים. במהלך הפרויקט רכשו התלמידים כלים בעזרתם למדו להתבונן על עולמם הפנימי וסביבתם, ולבחון כיצד ניתן לחקור, לדמיין וליצור עולמות חדשים על ידי עשייה אמנותית. השיעורים כללו התנסות במגוון מדיה אמנותיות והיכרות עם היסטוריה של אמנות; החל מיצירות מופת קלאסיות, דרך אמנות עכשווית בת זמננו ועד וידאו-ארט ואמנות רחוב. הדיון שנוצר היווה חלק משמעותי מתהליך הלמידה, וטרם לפיתוח יכולת הניתוח והתבוננות של התלמידים, תוך שימת דגש על הקונטקסט האמנותי.

במהלך הסדנאות הפכה כיתת המוזיאון למעבדה בה האמנות נחקרה ככלי המאפשר דמיון ומבע. דגש מיוחד ניתן למימד החומרי של היצירה; התלמידים התנסו בחומרים שונים שהובילו למהלכים אינטואיטיביים וגילויים חדשים.

יוזמת ויצמן מתמקדת בקבוצת ילדים ומלווה אותם מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים ולתיכון. משך הזמן הייחודי מאפשר לצוות קהילה וחינוך לפתח קשר עמוק עם המשתתפים. הסדנאות כללו פרויקטים אישיים לצד עבודה שיתופית המאפשרת פיתוח יכולות חברתיות.

הפעילות התאפשרה הודות לתמיכתו הנדיבה של ארגון ג’וינט-ישראל אשלים.

המגזין להורדה