זמן חגים
שעות פעילות הבתים של מובי: מוזיאוני בת ים

מוזיאון בת ים לאמנות ע״ש בן ארי:
1.10.19 | יום ג׳ | סגור
3.10.19 | יום ה׳ | פתוח | 16:00 עד 20:00
4.10.19 | יום ו׳ | פתוח | 10:00 עד 14:00
5.10.19 | יום שבת | פתוח | 10:00 עד 14:00 **
8.10.19 | יום ג׳ | סגור
10.10.19 | יום ה׳ | פתוח | 16:00 עד 20:00
11.10.19 | יום ו׳ | פתוח | 10:00 עד 14:00
12.10.19 | יום שבת | פתוח | 10:00 עד 14:00
15.10.10 | יום ג׳ | פתוח | 16:00 עד 20:00 *
17.10.19 | יום ה׳ | פתוח | 16:00 עד 20:00 *
18.10.19 | יום ו׳ | פתוח | 10:00 עד 14:00
19.10.19 | יום שבת | פתוח | 10:00 עד 14:00

בית שלום אש:
30.9.19 | יום ב׳ | סגור
1.10.19 | יום ג׳ | סגור
4.10.19 | יום ו׳ | פתוח | 10:00 עד 14:00
7.10.19 | יום ב׳ | סגור
8.10.19 | יום ג׳ | סגור
11.10.19 | יום ו׳ | פתוח | 10:00 עד 14:00
14.10.19 | יום ב׳ | סגור
15.10.10 | יום ג׳ | פתוח | 16:00 עד 20:00
18.10.19 | יום ו׳ | פתוח | 10:00 עד 14:00

סטודיו עירוני – בית ריבק
1.10.19 | יום ג׳ | סגור
8.10.19 | יום ג׳ | סגור
15.10.10 | יום ג׳ | פתוח | 16:30 עד 19:30 *

*סיורים וסדנאות לילדות והילדים של מובי
** סיור מודרך ופרפורמנס בתערוכה ׳סלע אדם׳