הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין /
חיים קיוה

סדנאות פתוחות לילדים:
ימי שלישי, 17:00-18:00

15.12.2016
פתיחת הסבב המסכם של הילדים רוצים קומוניזם