הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין,
חיים קיוה

סביונים:
חנוכה לילדים