שפע

הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין,
חיים קיוה

שלישי יצירתי במובי:
ילדות וילדים עושים אמנות