הילדים רוצים
קומוניזם:
סבב שני

הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין /
חיים קיוה

סדנאות פתוחות לילדים:
ימי שלישי, 17:00-18:00

שנה טובה
בראש השנה (04.10) וביום כיפור (11.10) המוזיאון יהיה סגור