המוזיאון סגור לרגל החלפת תערוכות.
התערוכה הבאה תפתח ב- 14.6.18