הילדים רוצים
קומוניזם:
סבב שני

הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין /
חיים קיוה

סדנאות פתוחות לילדים:
ימי חמישי, 17:00-18:00