המאמינים Believers
المؤمنين Верующие
11.4.19 - 17.8.19

סטודיו פתוח לכל המשפחה
כל יום חמישי | 16:00 עד 19:00

בית שלום אש פתוח לקהל הרחב

הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין,
חיים קיוה