הילדים רוצים קומוניזם:
סבב שלישי ומסכם

הילדים רוצים קומוניזם:
ברלין

הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין,
חיים קיוה