אנו מכריזים בזאת
31.3.18 - 27.12.17

הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין,
חיים קיוה