הילדים רוצים
קומוניזם:
סבב ראשון

הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין /
חיים קיוה

30.06.16
סדנא פתוחה לילדים:
אריחים מרוקאים