אנו מכריזים בזאת
28.4.18 - 27.12.17

הסצינה הבת ימית:
יעקב אפשטיין,
חיים קיוה